Program Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy

Program jest realizowany przez Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki Zdrowotno - Medycznej  A&Bi Consulting Arkadiusz Borkiewicz, a jego wyniki konsultowane z fizjoterapeutami. Centrum dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą rehabilitacyjną oraz dziewięcioletnim doświadczeniem w kompleksowym badaniu, profilaktyce i leczeniu również wad postawy u dzieci. Wykonujmy badania przy pomocy nowoczesnych, obiektywnych i bezpiecznych metod fotogrametrycznych wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej. 

Wady postawy stają się obecnie jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Współcześnie dzieci coraz więcej czasu spędzają siedząc przed telewizorem i komputerem, wiele czasu spędzają w szkole. Niedostatek ruchu oraz czynniki psychiczne (trema, lęk, przygnębienie), wady wzroku i słuchu powodują, że dzieci nie zawsze rosną i rozwijają się prawidłowo.

Początki powstawania wad postawy często są trudne do zauważenia. Jest to przeważnie proces długi, ujawniający się w miarę rozwoju dziecka. Początkowo nie daje żadnych niepokojących objawów.
W momencie kiedy pojawiają się dolegliwości (m, in. bóle, mniejsza sprawność fizyczna, gorsze funkcjonowanie układu oddechowego
i krążenia) zmiany bywają już dość mocno utrwalone i wymagają długotrwałego i systematycznego leczenia.
Lekarze alarmują, że 80-90 % dzieci ma wady postawy, które nie leczone i zaniedbane, powodują w krótkim czasie poważne konsekwencje. Przyczyniają się do pogorszenia sprawności
i wydolności organizmu, zostaje zaburzona statyka ciała, zakres ruchu w stawach ograniczony. Badania wykazują, że co 3 dziecko posiada niską wydolność fizyczną, a blisko 50% ma bardzo słabą sprawność ruchową.


Aparatura do Komputerowej Oceny Postawy Ciała jest narzędziem pozwalającym na nieinwazyjną, dokładną i obiektywną diagnostykę postawy ciała. Duża dokładność pomiaru daje możliwość wczesnego zauważenia wad w początkowym etapie ich rozwoju.

Urządzenie pracuje w oparciu o metodę fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire'a, która jest rekomendowana przez specjalistów fizjoterapii, rehabilitacji i ortopedii, w wielu wypadkach eliminując prześwietlenia rentgenowskie. W skrócie polega ona na wykonaniu kamerą wideo komputerowej fotografii.
Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza trójwymiarowy obraz pleców i dokładnie analizuje ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Urządzenie znakomicie sprawdza się
w badaniach przesiewowych dzieci w szkołach i przedszkolach.